Ευχαριστήριο από του επιχειρηματίες της παλιάς πόλης για την τοποθέτηση των πινακίδων

Ευχαριστήριο από του επιχειρηματίες της παλιάς πόλης για την τοποθέτηση των πινακίδων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

OI EΠIXEIPHMATIEΣ THΣ ΠAΛIAΣ ΠOΛHΣ ΣE ENA ΠAΓIO AITHMA ETΩN KAI AΠEYΘYNOMENOI ΣTON EMΠOPIKO ΣYΛΛOΓO KΩ, ΠOY ME THN AΨOΓH ΣYNEPΓAΣIA ME TON ΔHMO THΣ KΩ KAI ΣE ΓPHΓOPO XPONIKO ΔIAΣTHMA EΓINE H TOΠOΘETHΣH 4 ΠINAKIΔΩN ΠOY ΔINOYN XPΩMA KAI ΠPOΣΔIOPIZOYN TO ΣHMEIO ANAΦOPAΣ THΣ ΠAΛIAΣ ΠOΛHΣ.

AΠOΔEIKNYETAI OTI H KAΛH ΣYNEPΓAΣIA METAΞY EΠIXEIPHMATIΩN, ΦOPEΩN KAI TOY ΔHMAPXOY THΣ KΩ MONO ΘETIKA AΠOTEΛEΣMATA EXEI TO NHΣI MAΣ