Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας 2020 - Το μήνυμα του Λιμενάρχη Κω Ι. Καραντζιούνη

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας 2020 - Το μήνυμα του Λιμενάρχη Κω Ι. Καραντζιούνη