Προτάσεις του Αγροτικού Συλλόγου Κω για αποζημιώσεις προϊόντων του Πρωτογενούς Τομέα που έμειναν αδιάθετα & καταστράφηκαν λόγω πανδημίας

Προτάσεις του Αγροτικού Συλλόγου Κω για αποζημιώσεις προϊόντων του Πρωτογενούς Τομέα που έμειναν αδιάθετα & καταστράφηκαν λόγω πανδημίας