ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ-ΝΙΣΥΡΟΥ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ: Ο εορτασμός στις 15 Σεπτεμβρίου του Αγίου Νικήτα, Προστάτη των Εφέδρων Αξιωματικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ-ΝΙΣΥΡΟΥ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ: Ο εορτασμός στις 15 Σεπτεμβρίου του Αγίου Νικήτα, Προστάτη των Εφέδρων Αξιωματικών