Στην τελική ευθεία η υποβολή προσφορών για την επέκταση της κλειστής δομής στο ΚΥΤ της Κω

Στην τελική ευθεία η υποβολή προσφορών για την επέκταση της κλειστής δομής στο ΚΥΤ της Κω

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του κατασκευαστικού έργου ορίζεται σε 7 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υποβολή προσφορών του διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο»!

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 3η Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 11:00 π.μ.

Στη Κω, η κλειστή δομή θα αναπτυχθεί στην περιοχή «Μεσοβούνι», του Δήμου Κω, σε έκταση περίπου 67 στρ., σύμφωνα με την ΚΥΑ 4711/22.5.2020, «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής». Η διαμόρφωση της δομής θα αναπτυχθεί και σε όμορη έκταση εντός του «Στρατοπέδου Καπετάν Λαζαρή» (96 στρ.), όπου υφίσταται Κ.Υ.Τ. και ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 2969/2015 & 8038/23/22/2017).

Σε κάθε επίπεδο θα υπάρχουν επιμέρους εγκαταστάσεις με ξεχωριστές περιφράξεις και περιμετρικούς δρόμους, ενώ θα προβλέπεται χώρος καραντίνας για την αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών.

Στη Κω, προβλέπονται οι εξής επιμέρους εγκαταστάσεις:

 ice_screenshot_20200902-103823.pngice_screenshot_20200902-103836.png