Υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή μας σήμερα & αύριο - Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κω

Υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή μας σήμερα & αύριο - Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κω

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ


ice_screenshot_20200831-084918.png