Παρατείνονται, έως και τις 15 Σεπτεμβρίου, τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας στα ΚΥΤ και στις δομές φιλοξενίας της χώρας

Παρατείνονται, έως και τις 15 Σεπτεμβρίου, τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας στα ΚΥΤ και στις δομές φιλοξενίας της χώρας

Παράταση μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας της χώρας – Παράταση υγειονομικού αποκλεισμού ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου, παρατείνονται, έως και τις 15/09/2020, τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας κατά της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού για τους διαμένοντες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και τις κάθε είδους δομές φιλοξενίας της χώρας.

Επιπλέον, παρατείνεται, έως και τις 15/09/2020, ο υγειονομικός αποκλεισμός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου Έβρου.