Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στην περιοχή από τη Λίμνη στο Πυλί έως την στροφή για Μαρμάρι, την Τρίτη 11 Αυγούστου

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στην περιοχή από τη Λίμνη στο Πυλί έως την στροφή για Μαρμάρι, την Τρίτη 11 Αυγούστου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών,

θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την11-08-2020 ημέρα Τρίτη από 07:30 έως 12:00 στην περιοχή από τη Λίμνη στο Πυλί έως την στροφή για Μαρμάρι στο Νησί της Κω.

 

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν.Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω