Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στην Κω και την Ψέριμο, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου - Δείτε σε ποιες περιοχές

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στην Κω και την Ψέριμο, τη Δευτέρα 10  Αυγούστου - Δείτε σε ποιες περιοχές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών,

θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την10-08-2020 ημέρα Δευτέρα από 08:00 έως 10:00 στην περιοχή Αγ.Μαρίνα και γυρω από τις οδούς Αρτεμισίας και Παπαθεοφάνουςστην Πόλη της Κω.

 

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν.Ι. Θεοφιλίδης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών,
θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την10-08-2020 ημέρα Δευτέρα από 07:30 έως 08:30 στην περιοχή Κανάλι στο Μαρμάρι στο νησί της Κω και στο νησί της Ψέριμου.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν.Ι. Θεοφιλίδης
Διευθυντής Περιοχής Κω

Διευθυντής Περιοχής Κω