Το νέο ΔΣ της Ένωσης Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Δικαστικής Φυλακής Κω

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Δικαστικής Φυλακής Κω

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου διεξήχθησαν εκλογές του Σωματείου μας με την επωνυμία: Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Δικαστικής Φυλακής Κω για την ανάδειξη: α) Συγκρότηση Δ.Σ. β) ελεγκτικής επιτροπής και γ) αντιπροσώπου στην Π.Ο.Υ.Ε.Φ.

 • Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται:
 • Πρόεδρος: Γιωργαλλής Μιχαήλ
 • Αντιπρόεδρος: Χατζηχριστοφής Βασίλης
 • Γενικός Γραμματέας: Μίχος Απόστολος
 • Γραμματέας Οργανωτικού και Δημοσίων Σχέσεων:  

Χατζηχριστοφής Παναγιώτης

 • Ταμείας: Αθανασόπουλος Γιώργος
 • Μέλος : Κουλιανός Χρίστος
 • Μέλος: Χατζημάρκος Παναγιώτης
 • Ελεγκτική Επιτροπή :
 • Αυγουλάς Ζαχαρίας
 • Τριανταφυλλίδης Θεόδωρος
 • Καρανικόλας Παντελής
 • Αντιπρόσωπος Π.Ο.Υ.Ε.Φ. :

           Χατζηχριστοφής Βασίλης