Βλάβη του εφεδρικού ακτινολογικού μηχανήματος στο νοσοκομείο της Κω - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Βλάβη του εφεδρικού ακτινολογικού μηχανήματος στο νοσοκομείο της Κω - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΝΚΥΚΩ.


ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

ΕΚ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ