ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ: Τις υπηρεσίες του ως ‘Αμισθί Επιστημονικός Συνεργάτης του Σβουρένειου ΚΔΑΠμεΑ’, θα παρέχει ο κ. Παναγιώτης Κουζούκας

ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ:  Τις υπηρεσίες του ως ‘Αμισθί Επιστημονικός Συνεργάτης του Σβουρένειου ΚΔΑΠμεΑ’, θα παρέχει ο κ. Παναγιώτης Κουζούκας

Η Πρόεδρος , το ΔΣ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και η Επιστημονική Επιτροπή του Σβουρένειου ΚΔΑΠμεΑ , στα πλαίσια της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά του Κέντρου και τις οικογένειες τους, έχουν την τιμή να ανακοινώσουν την έναρξη της συνεργασίας με τον μικροβιολόγο-βιοπαθολόγο κύριο Παναγιώτη Κουζούκα .

Ο κύριος Παναγιώτης Κουζούκας θα παρέχει τις υπηρεσίες του ως ‘Αμισθί Επιστημονικός Συνεργάτης του Σβουρένειου ΚΔΑΠμεΑ’.

             Κώστας Χατζηδαυίδ                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ

Διευθυντής Σβουρένειου ΚΔΑΠμεΑ                                                           Διονυσία Τελλή -Τσιμισίρη

Manolis Xatziantoniou desk