Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου: Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθηση ποιότητας στην πόλη της Κω

Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου: Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθηση ποιότητας στην πόλη της Κω

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθηση ποιότητας στην πόλη της Κω» προϋπολογισμού 3.341.250,90€ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και θα ολοκληρωθεί σε 12 μήνες.

Το έργο αυτό αφορά την, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των δημοτών, αντικατάσταση όλων των υδρομέτρων της πόλης της Κω με νέα ηλεκτρονικά υδρόμετρα που καταγράφουν άμεσα τις καταναλώσεις νερού με απόλυτη ακρίβεια και αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ προς τους καταναλωτές.

Σας ενημερώνουμε ότι για τον σκοπό αυτό συνεργείο του αναδόχου του έργου θα εκτελέσει την απαιτούμενη εργασία σε κάθε ιδιοκτησία και μπορεί να υπάρξει ολιγόλεπτη διακοπή υδροδότησης στην παροχή νερού.

                                                         

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΖΑΧΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ