Λιμεναρχείο Κω: Πρόσκληση σε ιδιώτες να συνδράμουν εθελοντικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης λόγω ρύπανσης της θάλασσας

Λιμεναρχείο Κω: Πρόσκληση σε ιδιώτες να συνδράμουν εθελοντικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης λόγω ρύπανσης της θάλασσας