Τροποποιήσεις κυκλοφορίας στον επιβατικό λιμένα Κω - Η ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχής

Τροποποιήσεις κυκλοφορίας στον επιβατικό λιμένα Κω - Η ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχής
Λιμενική Αρχή Κω: «Τροποποιήσεις κυκλοφορίας στον επιβατικό λιμένα ν. Κω».
 
1. Δια της παρούσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω επέκτασης των διενεργουμένων έργων αποκατάστασης του επιβατικού λιμένα Κω, απότοκο του καταστροφικού σεισμού του έτους 2017, επίκειται εντός των επομένων ημερών περαιτέρω περιορισμός της κυκλοφορίας εντός αυτού. Επιπροσθέτως προσεχώς σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, πρόκειται να απαγορευτεί η στάθμευση στο έως της σήμερον διαθέσιμο τμήμα ενώπιον του Κάστρου και βραχυπρόθεσμα να τοποθετηθεί περίφραξη καθ΄όλο το μήκος του.
 
2. Με γνώμονα αφενός την επιτακτική ανάγκη προστασίας και της ασφαλούς διακίνησης του επιβατικού κοινού, λαμβάνοντας υπόψιν και τα νέα δεδομένα στο μέτωπο αντιμετώπισης της απειλής του Κορωναιού, με απόρροια τήρηση αποστάσεων και αποφυγής συνωστισμού. Με προαπαιτούμενο αφετέρου την κατά το δυνατόν απρόσκοπτη κίνηση εντός του λιμένα, γεγονός ιδιαιτέρως επίπονο ενόψει της επικείμενης θερινής περιόδου, η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα εντατικοποιήσει τους διενεργούμενους τροχονομικούς ελέγχους στη χερσαία ζώνη του επιβατικού λιμένα Κω, προς τήρηση της ευρυθμίας και ομαλότητας κατά τη διακίνηση επιβατών και τροχοφόρων και πάντα σύμφωνα με τις επιταγές του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Προς τούτο ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους ελέγχους παράνομης στάθμευσης, ιδιαιτέρως στο χώρο στην είσοδο του λιμένος, ενώ με κάθε πρόσφορο μέσο, αναλόγως των εκάστοτε επικρατουσών συνθηκών, θα δίνεται μέριμνα στην, κατά το μέτρο του δυνατού, διευκόλυνση του επιβατικού κοινού, με προεξάρχον μέλημα την εξασφάλιση της νομιμότητας, ευταξίας και ασφαλούς διακίνησης πεζών και οχημάτων.
 
3. Υπό το φως των προεκτεθέντων, παρακαλούμε τους συμπολίτες μας, αλλά και τους επισκέπτες του νησιού μας, εν πρώτοις στην επίδειξη της δέουσας προσοχής κατά την πεζή ή εποχούμενη κυκλοφορία τους εντός του λιμένα, εν δευτέροις στην απαρέγκλιτη συμμόρφωση και πιστή εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων, αλλά και των υποδείξεων των βαθμοφόρων της Υπηρεσίας μας. Προσβλέποντας πάντα στην κατανόηση και υπομονή σας, προπάντων όμως στην πολύτιμη συμβολή και συνεργασία σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση.
 
Εκ της Λιμενικής Αρχής
Manolis Xatziantoniou desk