Ανοικτή πρόσκληση από τον Ιατρικό Σύλλογο Κω, για την καταγραφή όσων κατέχουν πτυχίο Νοσηλευτικής ή διαθέτουν εμπειρία Νοσηλευτικής

Ανοικτή πρόσκληση από τον Ιατρικό Σύλλογο Κω, για την καταγραφή όσων κατέχουν πτυχίο Νοσηλευτικής ή διαθέτουν εμπειρία Νοσηλευτικής