Δίωρες διακοπές εργασιών, σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας, από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

Δίωρες διακοπές εργασιών, σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας, από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

Δίωρες διακοπές εργασιών, χωρίς παράταση ωραρίου, αποφάσισε η ΟΔΥΕ. Οι διακοπές θα αφορούν το δίωρο 09:00-11:00 π.μ , χωρίς περαιτέρω παράταση του ωραρίου πέραν της ώρας 15:00, σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας, από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020.

Την απόφαση πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος. (ΟΔΥΕ)


Δείτε παρακάτω την επίσημη ενημέρωση από την ΟΔΥΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΣ: Τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους και όλους τους συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Με την ανακοίνωση αυτή θέλουμε να σας ενημερώσουμε  για την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε., που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28/1/2020.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα (13) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (απουσίαζαν για προσωπικούς λόγους οι: Θάνου, Κατουρτζίδης, Παπαναστασίου, Παρασκευάς)

Τα θέματα ημερησίας διάταξης που έθεσε το Προεδρείο ήταν:

  1. Κλήση της ΟΔΥΕ στη συζήτηση στο Πειθαρχικό του Εφετείου Αθηνών, για το θέμα του Ταμείου της περιόδου 2012-2014,
  2. Προσλήψεις και Κινητοποιήσεις του Κλάδου
  3. Επιμόρφωση Δικαστικών Υπαλλήλων
  4. Τρέχοντα θέματα (εγκρίσεις δαπανών, οικονομικές ενισχύσεις Συλλόγων κλπ)

Αφού έγινε μια σύντομη εισήγηση – τοποθέτηση του Προέδρου του Δ.Σ. για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης καθώς και για τα τρέχοντα θέματα, στη συνέχεια ακολούθησαν τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Επί των παραπάνω θεμάτων που συζητήθηκαν ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

 

(1ο) Κλήση της ΟΔΥΕ στη συζήτηση στο Πειθαρχικό του Εφετείου Αθηνών, για το θέμα του Ταμείου της περιόδου 2012-2014

Κοινή θέση των μελών του Δ.Σ. ήταν (χωρίς να τεθεί σε διαδικασία ψηφοφορίας), ότι ο Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας που κλήθηκαν ως μάρτυρες στη συνεδρίαση του 5μελούς Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Αθηνών, για το θέμα του Ταμείου της περιόδου 2012-2014, θα μεταφέρουν κατά την παράστασή τους εκεί, τις μέχρι σήμερα ενέργειες του συνδικαλιστικού μας οργάνου, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της Ο.Δ.Υ.Ε. (αποφάσεις καταλογισμού ποσών, υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών εξόφλησης των οφειλών, διερεύνηση δυνατότητας αστικής διεκδίκησης ποσών).

Παράλληλα υπήρξε ομόφωνη θέση των μελών του Δ.Σ., ότι στην επόμενη συνεδρίαση του οργάνου, θα ολοκληρωθεί το ζήτημα του καταλογισμού ποσών με την επικύρωση από το Δ.Σ. των εκκρεμοτήτων καταλογισμού που αφορούν δαπάνες σε κυλικεία και φωτοτυπίες για την περίοδο ελέγχου του Ταμείου (2012-2014), ενώ πριν από τη σύγκληση της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. θα σταλούν συμπληρωματικές ατομικές ειδοποιήσεις προς όλους όσους αφορούν καταλογισθέντα ποσά, προκειμένου να παραστούν στην συνεδρίαση και να εκθέσουν τις όποιες θέσεις και αντιρρήσεις τους, προς διευκόλυνση του οργάνου στον οριστικό καταλογισμό των εκκρεμών ποσών.

 

(2ο) Προσλήψεις και Κινητοποιήσεις του Κλάδου

2.Α) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ:

Έγινε αναλυτική ενημέρωση για την μέχρι σήμερα πορεία των προσλήψεων από τις προκηρύξεις 1Κ/2017 και 8Κ/2017, όπου για την μεν πρώτη προκήρυξη 1Κ/2017,έχει γίνει γνωστό ότι εστάλη προς το ΑΣΕΠ, αριθμός περίπου 160  θέσεων επιτυχόντων που δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και αναμένεται η έκδοση από το ΑΣΕΠ απόφασης αναπλήρωσης-αντικατάστασής τους στον πίνακα διοριστέων, από αντίστοιχο αριθμό επιλαχόντων της ίδιας προκήρυξης. Παράλληλα είμαστε εν αναμονή των υπολοίπων αποφάσεων για τους επιτυχόντες που είχαν προσφύγει δικαστικά, δεδομένου ότι ισχύει η δέσμευση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι οι περίπου 100 που είχαν προσφύγει δικαστικά, εφόσον δικαιωθούν(που αναμένεται να δικαιωθούν όλοι, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί), θα προσληφθούν σε προσωποπαγείς θέσεις, στις υπηρεσίες που  είχαν διοριστεί με τα προσωρινά αποτελέσματα. Επίσης για την προκήρυξη 8Κ/2017, όπως είναι γνωστό δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ διορισμού για τους 94 που αποδέχτηκαν (από των αρχικό αριθμό των 123 επιτυχόντων) και ήδη καλούνται από τις υπηρεσίες διορισμού και αναλαμβάνουν καθήκοντα. Η διαδικασία αναπλήρωσης αυτών θα ακολουθήσει (για τις 29 θέσεις που μένουν κενές).

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί, πως η διαδικασία που αφορά τον διορισμό των συνολικά 125 επιτυχόντων - επιλαχόντων της ίδιας προκήρυξης (8Κ/2017) στις υπηρεσίες του Εφετείου Αθηνών, του Πρωτοδικείου Αθηνών και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των αρχικά διορισθέντων της προκήρυξης αυτής, άρα  έχει ακόμα δρόμο γραφειοκρατικά και προσπάθεια μας ως συνδικαλιστικού οργάνου, είναι να ξεπεραστούν στο συντομότερο χρόνο οι γραφειοκρατικές δυσκολίες. Για τις προσλήψεις δε αυτές, παρά την διαβεβαίωση της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δια στόματος μάλιστα του ίδιου του Υπουργού, ότι θα είναι «κατ΄εξαίρεση προσλήψεις», λόγω των αυξημένων αναγκών των υπηρεσιών που αφορούν, είναι και αυτές ενταγμένες στον προγραμματισμό προσλήψεων του 2020, όπως μας διαβεβαίωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Μένει να επιβεβαιωθεί η άλλη  δέσμευση του Υπουργού που αφορά τις ίδιες προσλήψεις μέσω του Πίνακα Επιλαχόντων της προκήρυξης αυτής, για την οποία προφανώς επείγει να δοθεί παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων.

Επίσης για το θέμα της επιπλέον έγκρισης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 25 θέσεων για το Πρωτοδικείο Πειραιά και 10 θέσεων για το Σ.τ.Ε., η θέση - αντίδραση μας αποτυπώνεται στο ήδη αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ έγγραφο (κλικ εδώ:αρ.πρωτ.113/27-1-2020) και αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του Υπουργού, προκειμένου να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη ως προς τον αριθμό αυτών των θέσεων. Σταθερή και ξεκάθαρη τοποθέτηση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ είναι ότι οι 35 (25+10) αυτές θέσεις και ενδεχομένως ακόμα περισσότερες που θα ζητήσουμε κατά την αναμενόμενη - επικείμενη συνάντησή μας, θα πρέπει να κατανεμηθούν αναλογικά και κατά προτεραιότητα στις υπηρεσίες των ακριτικών νησιών (Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Λήμνο, Κω, Ρόδο) και στην Θράκη (Κομοτηνή, Ξάνθη), λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας τους ως παραμεθορίων περιοχών, αλλά και της μεγάλης επιβάρυνσης που υφίστανται οι εκεί υπηρετούντες συνάδελφοί μας, λόγω του μεταναστευτικού προβλήματος. Μετά από αυτή την κατανομή θα πρέπει να ιεραρχηθεί η κατανομή των υπολοίπων θέσεων που απομένουν για το 2020 (εφόσον υφίσταται κατά δήλωση της κυβέρνησης και αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα τέτοιος προγραμματισμός), στις υπόλοιπες υπηρεσίες με βάση τα υπάρχοντα οργανικά κενά και τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών.

2.Β) ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Κοινή - Ομόφωνη θέση των μελών του Δ.Σ. ήταν η αναγκαιότητα έναρξης αγωνιστικών κινητοποιήσεων από τον Κλάδο, προκειμένου να διεκδικήσομε λύσεις στα χρονίζοντα και διαρκώς διογκούμενα προβλήματα στο χώρο των Δικαστηρίων. Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις που προκρίθηκαν ως οι πλέον ρεαλιστικές για την δεδομένη χρονική συγκυρία είναι οι δίωρες διακοπές, μέτρο άλλωστε που έχει ακολουθηθεί από Πρωτοβάθμιους Συλλόγους το τελευταίο διάστημα (π.χ. Σύλλογο Αθήνας, Ρόδου, Λάρισας, Σάμου κλπ) με ικανοποιητική συμμετοχή των συναδέλφων, αλλά και με ανάδειξη μέσω αυτών, των προβλημάτων και ενεργοποίησης σε πολλές περιπτώσεις διαδικασιών εξεύρεσης λύσεων (βλέπε επιπλέον διορισμοί σε Δικαστικές Υπηρεσίες της Αθήνας, δρομολόγηση λύσης στο θέμα των μεταβατικών Δικαστηρίων της Σάμου κλπ).

Έτσι στο πλαίσιο της έναρξης και της κλιμάκωσης των αγωνιστικών κινητοποιήσεων του Κλάδου, αποφασίστηκαν  ΟΜΟΦΩΝΑ τα εξής:

1ο) Δίωρες Διακοπές Εργασιών (09:00-11:00 π.μ.), χωρίς περαιτέρω παράταση του ωραρίου πέραν της ώρας 15:00, σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας, από την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, με αποφάσεις των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων, οι οποίοι θα καθορίσουν είτε μέσω Γενικών Συνελεύσεων ή αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, είτε μέσω  ψηφοφορίας (δημοψηφίσματος των μελών τους), τον ακριβή χρόνο έναρξης (ημερομηνία που θα ξεκινήσουν οι δίωρες διακοπές), τη διάρκεια (πόσες ημέρες θα διαρκέσουν) και κάθε μέσο και τρόπο προβολής και ανάδειξης των κινητοποιήσεων αυτών, τόσο προς τους πολίτες, όσο και προς τα Μ.Μ.Ε. της περιοχής τους, σύμφωνα με ένα γενικό κείμενο αρχών-θέσεων-αιτημάτων της Ο.Δ.Υ.Ε., το οποίο θα κοινοποιηθεί προς όλους τους Συλλόγους άμεσα (έως τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας). Η κορύφωση των ανωτέρω διακοπών θα είναι 24ωρη απεργία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και φυσικά υπό την αιγίδα, την έγκριση και τη στήριξη της ΟΔΥΕ.

2ο) Στήριξη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στις 2ωρες διακοπές εργασιών που έχει ήδη αποφασίσει και προγραμματίσει από 10/2/2020 το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας.

3ο) Την έκδοση Ψηφισμάτων Συμπαράστασης από όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους της χώρας και την Ο.Δ.Υ.Ε., προς τους δοκιμαζόμενους συναδέλφους των ακριτικών νησιών (Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Λήμνου, Κω, Ρόδου) και της Θράκης, που βιώνουν ιδιαίτερες εργασιακές, σωματικές,  ψυχολογικές και συναισθηματικές δυσκολίες διαχειριζόμενοι το μεγάλο αριθμό μεταναστευτικών ροών. Ταυτόχρονα να γίνει, με πρωτοβουλία της Ο.Δ.Υ.Ε.,  ανάδειξη των ιδιαίτερων εργασιακών συνθηκών τους από τα Μέσα Ενημέρωσης.

4ο) Να εκδοθεί από την ΟΔΥΕ ένθετο φυλλάδιο, που θα διανεμηθεί μέσω του έντυπου τύπου, αλλά και μέσω ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης(ιστοσελίδες), απευθυνόμενο προς τους πολίτες και θα καταγράφει με παραστατικό, απλό και κατανοητό τρόπο τα διαχρονικά προβλήματα των Δικαστηρίων.

5ο) Να πραγματοποιηθεί άμεσα παράσταση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ προς το ΑΣΕΠ, προκειμένου να ζητηθούν λύσεις στα θέματα των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στις προκηρύξεις 1Κ/2017 και 8Κ/2017.

6ο) Να εκδοθεί Ψήφισμα - Καταγγελία της ΟΔΥΕ για την υποστελέχωση της Διεύθυνσης της Γραμματείας των Δικαστηρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

7ο) Να διοργανωθεί Περιφερειακή Συνδιάσκεψη των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων της Μακεδονίας, με τόπο διεξαγωγής την Θεσσαλονίκη, κατά τον μήνα Μάρτιο του 2020 συνδυαζόμενη με ανοικτή Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.

 

(3ο) Επιμόρφωση Δικαστικών Υπαλλήλων

Προκειμένου  να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία ενεργοποίησης της επιμόρφωσης των Δικαστικών Υπαλλήλων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν.2812/ 2000/ΦΕΚ67Α΄) και για να μην περιμένομε την ενδεχόμενη ψήφιση του Νέου Κώδικα σε ένα αβέβαιο χρονικό ορίζοντα, στείλαμε προχθές (27/1/2020) έγγραφο προς την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Ευτυχία Κατσιγαράκη, με το οποίο της ζητούμε να αναλάβει όλες τις από τη θέση της δυνατές και νόμιμες πρωτοβουλίες, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της επιμόρφωσης, ακόμα κα με νέα νομοθετική ρύθμιση, που θα ανοίξει τον δρόμο  για την Γενική και την Ειδική Επιμόρφωση (εισαγωγική και διαρκή), όλων των Δικαστικών Υπαλλήλων. Αναμένουμε και για το θέμα αυτό την ανταπόκριση από μέρους του Υπουργείου. Και είναι αυτονόητο, πως το πολύ σοβαρό ζήτημα της επιμόρφωσης, είναι διαχρονικά ενταγμένο στο πλαίσιο των αγωνιστικών κινητοποιήσεων του κλάδου.

(4ο) Τρέχοντα Θέματα

Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δ.Σ. ο Τακτικός έλεγχος εξαμήνου, που διενήργησε η Ελεγκτική Επιτροπή της Ο.Δ.Υ.Ε., καθώς και δαπάνες που αφορούν λετουργικά έξοδα(μετακινήσεις μελών για συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και οικονομικές ενισχύσεις μελών μέσω των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων).

Συναδέλφισσα και συνάδελφε, σε καλούμε να βρίσκεσαι σε διαρκή ετοιμότητα στηρίζοντας με την φυσική σου παρουσία τον Πρωτοβάθμιο Σύλλογο σου και το δευτεροβάθμιο όργανο την ΟΔΥΕ, προκειμένου ο αγώνας μας για την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας, για την αναβάθμιση του Κλάδου, αλλά και την δική σου εργασιακή και οικονομική καλυτέρευση, να έχει αποτελέσματα.

Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς.

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου

ADVERTORIALS