Η απαρχή της κίνησης για να καταστεί η Κως Διεθνές Ιπποκρατικό Ιατρικό Κέντρο - Άρθρο του κ. Βασίλη Χατζηβασιλείου

Η απαρχή της κίνησης για να καταστεί η Κως Διεθνές Ιπποκρατικό Ιατρικό Κέντρο - Άρθρο του κ. Βασίλη Χατζηβασιλείου

Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ Η ΚΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Άρθρο του κ. Βασίλη Χατζηβασιλείου

Δικηγόρου-Ιστορικού Συγγραφέα.

Το έτος 1922 σημαδεύτηκε από γεγονότα, που συντάραξαν την Ιταλοκρατούμενη Κω, όπως π.χ. το πλήθος των προσφύγων που δέχτηκε το νησί εξαιτίας της Μικρασιατικής καταστροφής και η εμφάνιση του φασισμού στην Ιταλία, που έμελλε να οριστικοποιήσει την Ιταλική κατοχή στα Δωδεκάνησα. Αλλά την ίδια ακριβώς χρονιά έχουμε και μια σημαντική πρωτοβουλία των Κώων, οι οποίοι πήραν τη μεγάλη απόφαση να τιμήσουν πανηγυρικά με Πανελλήνια και Διεθνή εκπροσώπηση τον μεγάλο πρόγονό τους Ιπποκράτη. Έτσι στις 2 Φεβρουαρίου του 1922 σε έκτακτη σύγκληση των Κοινοτικών Σωματείων της πόλης Κω αποφασίστηκε, μετά από εκτενή εισήγηση του Δημάρχου Αντωνίου Ιππ. Ιωαννίδη, να στηθεί κάτω από τον Πλάτανο ο ανδριάντας του Ιπποκράτη σε φυσικό μέγεθος.

Στον Ζ΄ Κώδικα της Μητρόπολης Κω και στη σελίδα 501 διαβάζουμε ότι υπό την προεδρεία του Μητροπολίτη Αγαθαγγέλου, παρουσία όλων των φορέων και των ιατρών της πόλης αναγνώστηκε η από 20 Ιανουαρίου1922 επιστολή του Δημάρχου Κώων Αντωνίου Ιωαννίδη, στην οποία ο Δήμαρχος ανέφερε ότι «ένθους εμπεφορημένος εκ του αφθίτου προγονικού κλέους της ευναιομένης Μεροπίδος, εις την οποίαν υπέρλαμπρος καταγλαΐζει δια μέσου των αιώνων από δισχιλίων και πλέον ενιαυτών η αΐδιος επιστημονική εμφάνεια του αθανάτου τέκνου αυτής, του πατρός της ιατρικής Ιπποκράτους και καθιστά αυτήν άλλην Ιερουσαλήμ, εξ ης εξεπορεύθη ανά τον κόσμον το φως της ιατρικής ως επιστήμης, λαμβάνω την υψίστην τιμήν να υποβάλω εις τον Κωακόν λαόν την ιδέαν, ευλαβείας αγήρω και υπερφυούς σέβους ένεκεν προς την θείαν μνήμην εκείνου, της συμβολικής αναπαραστάσεως της σοφής εκείνου διδαχής υπό την ιστορικήν αυτού πλάτανον, δια της ιδρύσεως ανδριάντος φυσικού μεγέθους, του οποίου τα αποκαλυπτήρια να τελεσθώσιν επί παρουσία αντιπροσώπων των ιατρικών Ακαδημιών και Εταιρειών επιστημονικών της Ευρώπης και της Αμερικής και του Εθνικού Πανεπιστημίου της Μητρός Ελλάδος, εις απότισιν φόρου ευγνωμοσύνης του Γένους και της ανθρωπότητος».

Η κατασκευή του ανδριάντα του Ιπποκράτη θα γινόταν «δια παγκωακών και του διεθνούς ιατρικού κόσμου εράνων». Για τον σκοπό αυτό συστάθηκε Επιτροπή με επίτιμο Πρόεδρο τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τακτικό Πρόεδρο τον Μητροπολίτη Αγαθάγγελο και Αντιπρόεδρο τον Δήμαρχο Κώων Αντ. Ιωαννίδη. Σε εκτέλεση, μάλιστα, των όσων αποφασίστηκαν στάλθηκε η από 26 Απριλίου 1922 επιστολή στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας με την παράκληση να δοθούν οδηγίες για τη διοργάνωση στην Κω μιας Πανελλήνιας και Διεθνούς τελετής των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Ιπποκράτη. Την επιστολή αυτή υπέγραφαν ο Μητροπολίτη Αγαθάγγελος, ο Δήμαρχος Αντ. Ιωαννίδης, ο Γραμματέας της Μητρόπολης Πρωτοσύγκελος Φιλήμων και τα Μέλη της Ιατρικής Επιτροπής Μιχ. Παρθενιάδης και Ιωάν Π. Ζερβάνος. Τέλος ο Δήμαρχος Αντ. Ιωαννίδης ζήτησε με άλλη επιστολή του προς τον Διευθύνοντα Αναπληρωτή του Ελληνικού Προξενείου της Ρόδου και τη γνώμη της Ελληνικής Κυβέρνησης, για την ανέγερση του ανδριάντα του πατέρα της ιατρικής Ιπποκράτη, αυτή τη φορά «παρά το τηλεκλητόν εν Κω Ασκληπιείον», όπως τόνιζε χαρακτηριστικά.

Ας σημειωθεί ότι οι ενέργειες αυτές έγιναν κάτω από την άγρυπνη παρακολούθηση των Ιταλών, οι οποίοι απέφυγαν αρχικά να αντιδράσουν. Μόλις όμως επιβλήθηκε το φασιστικό καθεστώς στην Ιταλία κι εκφράστηκαν με σαφήνεια οι ιταλικές προθέσεις για οριστική προσάρτηση των νησιών μας, η πραγματοποίηση της ωραίας αυτής ιδέας των Κώων, όπως και κάθε απόπειρα σύνδεσης με το Εθνικό τους Κέντρο, ματαιώθηκε. Ωστόσο η μεγαλόπνοη αυτή ιδέα, που συνέλαβαν οι Κώοι στα δύσκολα εκείνα χρόνια της εθνικής τους επιβίωσης, να τιμήσουν, δηλαδή, πανηγυρικά με Πανελλήνια και Παγκόσμια εκπροσώπηση τον πρόγονό τους πατέρα της ιατρικής Ιπποκράτη, ήταν η απαρχή της κίνησης ώστε να καταστεί το νησί τους Διεθνές Ιατρικό Κέντρο. Ιδέα που υλοποιήθηκε τελικά 38 χρόνια αργότερα με την αξιέπαινη πρωτοβουλία της ίδρυσης του «Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω» από τον αείμνηστο Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας Σπύρο Οικονόμο.

Περισσότερα μπορεί κανείς να διαβάσει στο βιβλίο μου «Ιστορία της νήσου Κω», έκδοση 1990, σελ.453-455 και αγγλόφωνη έκδοση 2015, σελ.445-448.

193.JPG