Τα βήματα για την ανανέωση - επικαιροποίηση της κάρτας του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το 2020

Τα βήματα για την ανανέωση - επικαιροποίηση της κάρτας του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το 2020

Το 2019 ολοκληρώθηκε για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, κάτι που σημαίνει ότι οι νησιώτες δικαιούχοι της συγκεκριμένης κάρτας θα πρέπει να προβούν στην ανανέωση - επικαιροποίησή της για το 2020, προκειμένου να εξασφαλίσουν εκ νέου τη χρηματοδότηση των μετακινήσεων.


Τα βήματα

Μπαίνουμε στην πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου

- Πατάμε είσοδος και αμέσως μετά πληκτρολογούμε τα στοιχεία του taxisnet.

- Μεταφερόμαστε στην κεντρική σελίδα του Μεταφορικού Ισοδύναμου, όπου μας ζητείται να κάνουμε επικαιροποίηση της κάρτας για το 2020.

- Πατάμε στο εικονίδιο που αναγράφει "Επικαιροποίηση της "Ωφελούμενης Μονάδας"

- Μετά την επικαιροποίηση, η κάρτα του Μεταφορικού Ισοδύναμου έχει ανανεωθεί και μετρά τις 20 διαδρομές-μετακινήσεις για το 2020, που αντιστοιχούν σε κάθε δικαιούχο.