Επιστημονική διημερίδα με θέμα "επιστήμη και κοινωνία" στην Κω

Επιστημονική διημερίδα με θέμα "επιστήμη και κοινωνία" στην Κω