Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος της ΔΕΗ, την Τετάρτη, στα νησιά Κω, Νίσυρο και Τήλο. - Δείτε τις ώρες

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος της ΔΕΗ, την Τετάρτη, στα νησιά Κω, Νίσυρο και Τήλο. - Δείτε τις ώρες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών,

θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 15-01-2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ από 07:30 έως09:30 στην περιοχή βιολογικού Καρδάμαινας , στο νησί της Κω καθώς και στο νησί της Νισύρου και στο νησί της Τήλου.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΕΣ διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος τηνίδια ημέρα στις 10:00 και στις 12:00στην πόλη της Κω, στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν.Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

Manolis Xatziantoniou desk