Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος- Τμήμα Δωδεκανήσου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος- Τμήμα Δωδεκανήσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 10 Ιανουαρίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του 12ου Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που εκλέχθηκε στις εκλογές της 15ης Δεκεμβρίου 2019. Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής :

Πρόεδρος:

Ζωγραφίδης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος:

Κασέκας Φώτιος

Γεν. Γραμματέας:

Αυγερινού – Παναγιώτου Αυγερινός

Οικονομικός Επόπτης:

Μαντάλης-Χατζηαποστόλης Γεώργιος

Μέλος:

Αλεβίζος Κυριάκος

Μέλος:

Καραγιάννης Μιχαήλ

Μέλος:

Μιχαήλ Μιχαήλ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Π.Τ. ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης

Ο Γεν. Γραμματέας

Αυγερινός Π. Αυγερινού - Παναγιώτου

Manolis Xatziantoniou desk