Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, αύριο Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, στην Κέφαλο

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, αύριο Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, στην Κέφαλο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 11-12-2019 ημέρα Τετάρτη από 09:00 έως 09:30 στην Κέφαλο από το χωριό της Κεφάλου εως τον Λιμνίωνα στο νησί της Κω.

 

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω