Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: Ίσα δικαιώματα και βελτίωση της ποιότητας ζωής

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: Ίσα δικαιώματα και βελτίωση της ποιότητας ζωής

3η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 

Το 1992 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Κάθε χρόνο η μέρα αυτή δίνει ακόμα μια ευκαιρία στην κοινωνία να εστιάσει την προσοχή της στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία , βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους και υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις που θα αναπτύξουν νέες προοπτικές για την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισμό του λόγου, του έργου ή της άμεσης αντίληψης και είναι αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντικών αιτιών. Αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές πτυχές της ζωής, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και γενικότερα η συμμετοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας στους έξι πολίτες της Ε.Ε. αντιμετωπίζει ένα είδος αναπηρίας.

Τα άτομα με Αναπηρία αντιμετωπίζουν εμπόδια στην καθημερινή ζωή, εφόσον η κοινωνία πολλές φορές δεν λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας, τις δυνατότητες και τις ειδικές τους ανάγκες. Αναπηρία πλέον θεωρείται το αποτέλεσμα της σχέσης των ικανοτήτων ενός ατόμου και των απαιτήσεων του περιβάλλοντος.

Τα άτομα με Αναπηρία αισθάνονται πολλές φορές την περιθωριοποίηση και στέρηση της συμμετοχής στα κοινωνικά, δημόσια αγαθά και υπηρεσίες που πρέπει να είναι κοινά σε όλους τους πολίτες ενός κράτους.

Τα άτομα με Αναπηρία και οι οικογένειές τους δεν ζητούν να γίνει η ζωή τους ευκολότερη. Ζητάνε να γίνει ΙΣΗ με τη δική μας. Στόχος πρέπει να είναι όχι η τυπική, αλλά η πραγματική ισότητα, η οποία σημαίνει ίσες ευκαιρίες σε κάθε πτυχή της ζωής και ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης που αποτελεί ισχυρό μέσο κοινωνικοποίησης και συμβάλλει καίρια στη δημιουργία μιας ενταξιακής κοινωνικής κουλτούρας.

Η αγάπη, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός όλων μας προς τους συμπολίτες μας με αναπηρία δεν πρέπει να εκφράζεται μόνο κατά τη σημερινή ημέρα αλλά αντίθετα πρέπει να καταδεικνύεται έμπρακτα και καθημερινά.

Άλλωστε, ο δείκτης πολιτισμού μιας δημοκρατικής κοινωνίας αποτυπώνεται στην ποιότητα ζωής των Ατόμων με Αναπηρία..

ΣΒΟΥΡΕΝΕΙΟ-ΚΔΑΠ μεΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ    

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ

Manolis Xatziantoniou desk