Νέα προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, αύριο Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή της Κεφάλου

Νέα προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, αύριο Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή της Κεφάλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 06-11-2019 ημέρα Τετάρτη από 08:00 έως 14:30 στην ευρύτερη περιοχή της Κεφάλου από Αεροδρόμιο έως Ξεν.Μοναδα «ikos» στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

Manolis Xatziantoniou desk