Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, σε περιοχές της Κω και στη Ψέριμο

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου,  σε περιοχές της  Κω και στη Ψέριμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 16-10-2019 ημέρα Τετάρτη από 07:30 έως 08:00 στις περιοχές είσοδος της Πόλης της ΚΩ, οδός Εθνικής Αντιστάσεως και Κέντρο της Πόλης στο νησί της Κω.

 

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από 07:30 έως 10:00 στις περιοχές Μαρμάρι, Τιγκάκι, στο νησί της Κω και στο νησί της Ψερίμου .

 

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

Manolis Xatziantoniou desk