Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας Νοεμβρίου 2019

Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας  Νοεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και  Διά Βίου Μάθησης, πρόκειται να διοργανώσει το

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019

τις εξετάσεις του δεύτερου εξαμήνου του 2019 για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών και αιτούντες άσυλο, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο «καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος».

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ή αιτούντες άσυλο (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • § είναι ηλικίας 16 ετών και άνω,
  • § μένουν νόμιμα στην Ελλάδα ή αιτούν άσυλο.

 Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο), συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα, 14/10/2019 έως και την Τετάρτη, 5/11/2019, στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων της περιοχής τους.

 Η διάρκεια της εξέτασης είναι από 11:00 έως 16:00. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στα Εξεταστικά Κέντρα από τις 10:00 για τον απαραίτητο έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

 Δικαιολογητικά Αίτησης:

 1)  Αίτηση συμμετοχής (υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων),

2)   Φωτογραφία (1) τύπου ταυτότητας,

3)   Φωτοτυπία διαβατηρίου (πρέπει να επιδειχθεί το πρωτότυπο),

4)   Φωτοτυπία της άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαμονής,

5)   Παράβολο αξίας πενήντα ευρώ (50,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741), για υποψηφίους πιστοποίησης ελληνικής γλώσσας, ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού ή Παράβολο αξίας είκοσι ευρώ (20,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741), για υποψηφίους πιστοποίησης μόνο για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, σε περίπτωση που υπάρχει ήδη Πιστοποιητικό Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (φωτοτυπία του οποίου υποβάλλεται μαζί με την αίτηση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 01/01/2014 η προμήθεια παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά.

 Τρόποι προμήθειας παραβόλου:

 1)      στο ταμείο των ΔΟΥ, εάν υπάρχει απόθεμα παλαιού τύπου παραβόλων,

 2)      ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του taxisnet:

 -    είτε ιδιωτικά μέσω ατομικού Η/Υ (ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες)

 -    είτε μέσω των ΚΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: www.gsae.edu.gr

 και στα τηλέφωνα:     213 – 1311667, 213 – 131 1678, 213 – 131 1652,  213 – 131 1655

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται στα γραφεία των σχολικών επιτροπών στο Ζηπάρι, στην κα Κασσιώτη Διονυσία, τηλέφωνο επικοινωνίας 2242360009 τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 09:00-13:00.

Manolis Xatziantoniou desk