Εκδήλωση στην Ευαγγελίστρια για τις ανάγκες του ομώνυμου ναού στο Ασφενδιού

Εκδήλωση στην Ευαγγελίστρια για τις ανάγκες του ομώνυμου ναού στο Ασφενδιού