Προκήρυξη 4 θέσεων Ιατρών ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω

Προκήρυξη 4 θέσεων Ιατρών ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 


Θέμα: «Προκήρυξη 4 θέσεων Ιατρών ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω»

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε η προκήρυξη (4) τεσσάρων θέσεων μονίμων Ιατρών. Η έγκριση περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.36305 της 17-5-2019 απόφασή του Υπουργού Υγείας, όπου εγκρίθηκαν συνολικά εννιακόσιες δύο (902) θέσεις ειδικευμένων ιατρών όλων των ειδικοτήτων, για Νοσοκομεία και ΓΝ-Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα προκηρύχθηκε η πλήρωση των παρακάτω τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών του Νοσοκομείου μας:

  • Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Νεφρολογίας
  • Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ακτινολογίας
  • Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Οφθαλμολογίας
  • Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ ΩΡΛ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 11/06/2019 ώρα 12.00 και λήγει στις 01/07/2019 ώρα 12.00.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης όπως δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σας αποστέλλεται ως συνημμένο (ΑΔΑ: 7ΖΗΕ46904Τ-ΑΧ0).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΩ

Manolis Xatziantoniou desk