ΜΕ ΤΕΕ ΚΩ: Ζητάμε την συμμετοχή εκπροσώπου μας στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΜΕ ΤΕΕ ΚΩ: Ζητάμε την συμμετοχή εκπροσώπου μας στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Μόνιμη Επιτροπή ΤΕΕ Κω κατά την συνεδρίαση της 26/3/2019 κατόπιν εισήγησης του Προέδρου αποφάσισε 

να ζητήσει την συμμετοχή εκπροσώπου μας  στο Δημοτικό συμβούλιο. Η εισήγηση υπερψηφίσθηκε από όλους .

Θεωρούμε ότι η το ΤΕΕ ανταποκρινόμενο στον ρόλο του σαν θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας 

έχει πολλά να προσφέρει στην ανάπτυξη της Κω. Η διεύρυνση του δημοκρατικού διαλόγου με την συμμετοχή εκπροσώπου μας 

στο Δημοτικό συμβούλιο μόνο θετική μπορεί να είναι.

 Η απόφασή μας αυτή βρήκε θετική ανταπόκριση από τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και την Δημοτική Αρχή.

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Χρυσουλάκης

 
Manolis Xatziantoniou desk