Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, τη Δευτέρα 22 Απριλίου

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, τη Δευτέρα 22 Απριλίου

       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σας προσκαλούμε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Δευτέρα 22-04-2019 και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Εγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή στη θέση «Σφαγεία» στην πόλη της Κω λόγω πολλαπλών διαρροών εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού της 21-07-2017»

2.Εγκριση δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή στη θέση «Σφαγεία» στην πόλη της Κω λόγω πολλαπλών διαρροών εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού της 21-07-2017»

  1. 3. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Κω με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις» ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», χορηγούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων
  1. Παροχή νομικής υποστήριξης για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας του προσωπικού της ΔΕΥΑΚ σε εφαρμογή της απόφασης 158/2018 του Εφετείου Δωδεκανήσου.

 

5.Έγκριση της υπ’αριθμ.7/2019 μελέτης «Προμήθεια οχημάτων»

6.Έγκριση της υπ’αριθμ.17/2019 μελέτης «Ανάθεση υπηρεσίας για τοποθετήσεις αντλητικών συγκροτημάτων και καθαρισμούς σε γεωτρήσεις της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ »

7.Έγκριση της υπ’αριθμ.18/2019 μελέτης «Προμήθεια ανoξείδωτων σωλήνων – εξαρτημάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και μεταλλικών κατασκευών»

8.Εγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας   του προσωπικού της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για το έτος 2019»

 

9.Εγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Διασύνδεση Αντλιοστασίων Ακαθάρτων σε Ενιαίο Δίκτυο Επικοινωνίας»

10.Εγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην γεώτρηση Παπούλη»

11.Εγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου»

12.Εγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την « Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το Έτος 2019-2020»

13.Εγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Λειτουργία εξωτερικών υδραγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών»

14.Εγκριση παράτασης του έργου «Ανακασκευή Υδατόπυργου της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας Κω λόγω βλαβών από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017»

15.Έγκριση της υπ’αριθμ.16/2019 μελέτης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών – περιφερειακών - ανταλλακτικών και λογισμικού»

16.Εγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την γεώτρηση Αγιος Πέτρος.

  1. Εγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την επισκευή αποφρακτικού μηχανήματος.

18.Εγκριση της κατάστασης πληρωμής της δαπάνης για την ημερίδα : «Λογιστικά,φορολογικά,μισθολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά θέματα »

19.Παράταση σύμβασης υπ αριθμ. 4631/26-11-2018 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών βιολογικού καθαρισμού πόλεως Κω»

20.Παράταση σύμβασης 405/8-2-2019 για την «Συντήρηση – επισκευή Η/Μ εξοπλισμού Βιολογικού Καθαρισμού Καρδάμαινας»

  1. Εγκριση και δέσμευση πίστωσης   δαπάνης δημοσίευσης της ΣΟΧ 1/2019 πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου στην ΔΕΥΑΚ στο τοπικό τύπο.

22.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

23.Εγκρίσεις δαπανών.

24.Λοιπά θέματα.

25.Αιτήσεις δημοτών.         

Εσωτ. Διανομή:Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ            

                                                                 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

          ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

HONDOS UNDER
ARMONIA
Manolis Xatziantoniou desk