Προσλήψεις 17 ατόμων στη ΔΕΥΑ ΚΩ. Δείτε την προκήρυξη

Προσλήψεις 17 ατόμων στη ΔΕΥΑ ΚΩ. Δείτε την προκήρυξη

Διαβάστε παρακάτω την προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) Δήμου Κω.


ice_screenshot_20190411-103116.png

ice_screenshot_20190411-103233.png

ice_screenshot_20190411-103243.png

ice_screenshot_20190411-103253.png

Manolis Xatziantoniou desk