Προσλήψεις δύο ατόμων στον ΑΣΠ ΚΩ της ΔΕΗ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια)

Προσλήψεις δύο ατόμων στον ΑΣΠ ΚΩ της ΔΕΗ,  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια)

Ο ΑΣΠ ΚΩ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού.

Καταγραφή

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν μέχρι  19/09/2017 και ώρα 13:00 στη Γραμματεία του ΑΣΠ (στο Μαστιχάρι  Κω), την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα  δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία του

Η ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, διανέμεται από τη Γραμματεία του ΑΣΠ Κω στην ανωτέρω Διεύθυνση.

Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr 

Προσθήκη σχολίου