Εὐχὲς τοῦ Σεβασμιωτάτου πρὸς τους ἀποφοἰτους τῶν Λυκείων τῆς Κῶ καὶ τῆς Νισύρου

Εὐχὲς τοῦ Σεβασμιωτάτου πρὸς τους ἀποφοἰτους τῶν Λυκείων τῆς Κῶ καὶ τῆς Νισύρου

Ἡ ἀνακοίνωση τῶν βάσεων εἰσαγωγῆς στὶς σχολὲς τῆς τριτοβάθμιας ἐκπαίδευσης, ὁλοκλήρωσε τὴν προσπάθεια τῶν μαθητῶν τῆς τελευταίας τάξεως τῶν λυκείων τῆς πατρίδας μας. Οἱ ἐπιτυχίες τῶν παιδιῶν τῆς Κῶ καὶ τῆς Νισύρου ἦταν καὶ ἐφέτος πολλὲς καὶ σημαντικές.


Μὲ μεγάλη χαρὰ συγχαίρουμε τοὺς μαθητὲς ποὺ γιὰ νὰ πετύχουν τοὺς στόχους τους πάλεψαν μὲ διάφορες δυσκολίες καὶ ἀντιξοότητες, ἀλλὰ καὶ τὶς οἰκογένειές τους ποὺ καθ᾿ ὅλη τὴ μακρὰ περίοδο τῆς προετοιμασίας τοὺς περιέβαλαν μὲ ἀγάπη στηρίζοντας τὶς ἐπιλογές τους.


Μεγάλη εἶναι ἡ εὐθύνη, ἀλλὰ καὶ ἡ προσφορὰ τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ὅλων τῶν βαθμίδων, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ὑπομονή τους κατόρθωσαν νὰ μεταλαμπαδεύσουν στοὺς νέους μας γνώσεις, νὰ τοὺς ἐμφυσήσουν πίστη στὸ σκοπό τους καὶ νὰ τοὺς βοηθήσουν νὰ τὸν ἐπιτύχουν.


Ἀναμφίβολα, καθὼς ὁ μοναδικὸς σκοπὸς τῆς ἐκπαιδεύσεως δὲν εἶναι ἡ εἴσοδος σὲ κάποια ἀνώτατη σχολή, συγχαρητήρια ἀξίζουν καὶ στοὺς μαθητὲς ποὺ ἔθεσαν ἄλλους στόχους καὶ διαφορετικὲς προτεραιότητες στὴ ζωή τους καὶ ἀγωνίζονται γιὰ νὰ τὶς πραγματοποιήσουν.


Εὐχόμαστε ἀπ᾿ τὴν καρδιά μας σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ νὰ ἀξιοποιήσουν τὶς δυνατότητές τους καὶ νὰ προσφέρουν στὴν κοινωνία καὶ στὴν πατρίδα μας.


Ἡ πίστη στὸ Θεὸ καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ συνάνθρωπο βοηθοῦν νὰ δοῦμε τὴν πραγματικότητα μὲ αἰσιοδοξία καὶ νὰ ἐνισχύσουμε τὴν ἐλπίδα διορθώνοντας σφάλματα καὶ ἀνοίγοντας δρόμους σεβασμοῦ καὶ δικαιοσύνης, ὥστε, νὰ ζήσουμε σὲ ἕναν κόσμο βασισμένο στὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία μᾶς ξεκουράζει καὶ μᾶς ἑνώνει.


Θερμὰ συγχαρητήρια!

Ἐν Κῷ, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 26ῃ Αὐγούστου 2015

Μετ᾿ εὐχῶν διαπύρων

+ Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

Manolis Xatziantoniou desk