Το διαζύγιο με συναίνεση. Τι ίσχυε και τι ισχύει;

Το διαζύγιο με συναίνεση. Τι ίσχυε και τι ισχύει;

Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί η σύγκριση μεταξύ της παλιάς και της νέας νομοθεσίας στο διαζύγιο με συναίνεση των συζύγων. Σκοπός δεν είναι η εξαγωγή συμπεράσματος για το πια είναι η καλύτερη διαδικασία αλλά η σφαιρική κατανόηση του θεσμού πριν και μετά τις νομοθετικές εξελίξεις.

Με τη παλιότερη διαδικασία, γινόταν χρήση της εκουσίας δικαιοδοσίας κατά την οποία υπήρχαν δύο φάσεις. Στη πρώτη οι σύζυγοι δήλωναν τη συγκατάθεση τους στο να λυθεί ο γάμος τους. Η δήλωση αυτή γινόταν είτε αυτοπρόσωπα, είτε μέσω ειδικού πληρεξουσίου, εφοδιασμένου με πληρεξουσιότητα η οποία παρασχέθηκε τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη πρώτη δικάσιμο. Στη δεύτερη φάση, που γινόταν τουλάχιστον 6 μήνες μετά τη πρώτη δικάσιμο, οι διάδικοι καλούνταν να παρασταθούν και πάλι χωρίς να καταθέσουν προτάσεις, καλούνταν να επαναλάβουν τη δήλωση τους πως συμφωνούσαν να λυθεί ο γάμος τους, γεγονός το οποίο έπρεπε να έχουν πράξει και στη πρώτη τους συνεδρίαση. Το δικαστήριο πια αφού βεβαιωνόταν πως είχε υποβληθεί η απαιτούμενη έγγραφη συμφωνία που σχετιζόταν με την επιμέλεια και την επικοινωνία των τέκνων τους, εξέδιδε την οριστική του απόφαση με την οποία λυνόταν ο γάμος.

 Πλέον, με το νέο νομοθετικό καθεστώς στο συναινετικό διαζύγιο αρκεί μια μόνο διαδικασία. Οι σύζυγοι απευθύνονται ο καθένας στο δικηγόρο του, οι οποίοι δικηγόροι αναλαμβάνουν από κοινού τη σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού. Με το ιδιωτικό συμφωνητικό δηλώνεται η επιθυμία των συζύγων να λυθεί ο γάμος τους και στη περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα ρυθμίζονται τα ζητήματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής με τα τέκνα τους. Το ιδιωτικό συμφωνητικό ισχύει εκ του νόμου για 2 έτη το λιγότερο. Η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού πραγματοποιείται είτε από τους συζύγους στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη, είτε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των συζύγων, με τη προϋπόθεση βέβαια να τους έχει δοθεί ειδική πληρεξουσιότητα για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Μετά το πέρας 10 ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, οι σύζυγοι μαζί με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους υποβάλλουν το ιδιωτικό συμφωνητικό στο συμβολαιογράφο της εκλογής τους ώστε να καταρτισθεί η συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου. Έπειτα, στη περίπτωση που ο γάμος ήταν θρησκευτικός ακολουθεί η αίτηση ενός εκ των συζύγων στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για να λυθεί ο γάμος πνευματικά. Η παραγγελία μαζί με το αντίγραφο της καταρτισθείσας συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στη οποία ανήκει ο ιερός ναός που τελέστηκε ο γάμος. Τέλος, απαιτείται η προσκόμιση των αναφερθέντων εγγράφων στο ληξιαρχείο που είχε δηλωθεί η τέλεση του γάμου, ώστε να βεβαιωθεί επίσημα η λύση αυτού.

 Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να λεχθεί πως η νέα διαδικασία αποτελεί μια χρονική συμπύκνωση της παλαιάς διαδικασίας. Τα όποια πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα θα κριθούν από τη πρακτική της καθημερινότητας και τη μονάδα του χρόνου.

Manolis Xatziantoniou desk