ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ: Αποκατάσταση της βλάβης στο σύστημα φωτισμού του Γηπέδου Μπάσκετ Καρδάμαινας

ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ: Αποκατάσταση της βλάβης στο σύστημα φωτισμού του Γηπέδου Μπάσκετ Καρδάμαινας

Αποκατάσταση της βλάβης στο σύστημα φωτισμού του Γηπέδου  Μπάσκετ Καρδάμαινας.

Σας ενημερώνουμε ότι, αποκαταστάθηκε η βλάβη στο σύστημα φωτισμού του Γηπέδου Μπάσκετ της Καρδάμαινας. Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που έγιναν αφορούν :

1.       Αποκατάσταση του Βραχυκυκλώματος  στο δίκτυο.

2.       Αντικατάσταση  των φθαρμένων προβολέων με νέους

3.       Επισκευή συστημάτων των υπαρχόντων  προβολέων.

Όλες οι ανωτέρω ηλεκτρολογικές εργασίες αποκατάστασης έγιναν από το συνεργείο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου της Κω.

Παρόντες στις εργασίες αποκατάστασης ήταν, ο Αντιδήμαρχος κύριος Αλέξανδρος Χρυσόπουλος , ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας  κύριος Νικόλαος Πόγιας και ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΒΣ Κω κύριος Παναγιώτης Χατζηχριστοφής.

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ