Το νέο Δ.Σ. της Ηπιόνης

Το νέο Δ.Σ. της Ηπιόνης

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διενεργήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Ηπιόνης στις 6 Σεπτεμβρίου 2020 με μεγάλη προσέλευση των μελών του Συλλόγου .

Μετά και τις εσωτερικές αρχαιρεσίες των εκλεγμένων , το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ηπιόνης και οι σχετικές αρμοδιότητες που συμφωνήθηκαν είναι οι παρακάτω :

 

Πρόεδρος :                   Παπαγιανίδου Μαριάνα

Αντιπρόεδρος :             Φεσσάρα Καλλιόπη

Γραμματέας :                 Κουνούπη Ειρήνη

Ταμίας :                         Εμιράλι Ογια

Μέλος :                           Αργυρίου Γεώργιος – Εφορος Β

 

Αναπληρωματικά μέλη :

Σεγραίδος Κωνσταντίνος – Υπεύθυνος χορηγιών

Τσάππος Μισέλ – Υπεύθυνος Χορηγιών

Κουτσαντώνη Νίκη

Κρίβου Δέσποινα

 

Aρμοδιότητες

 

Εφορος Α :

Ρηγοπούλου Δόμνα

Νίλουφερ Τλε – Υπεύθυνη Ηπιας Ιασης

Γενικός Αρχηγός και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων :

Σεγραίδος Γεώργιος

Ευχαριστούμε όλους τους γονείς μέλη του Συλλόγου για τη μεγάλη συμμετοχή και ευχόμαστε μια καλή αθλητική χρονιά σε όλους με υγεία !

 

Κως 17 Σεπτεμβρίου 2020

Το Δ.Σ.