Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ανανέωσης για τους κατόχους κυνηγετικών όπλων, των οποίων η άδεια κατοχής έχει λήξει

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ανανέωσης για τους κατόχους κυνηγετικών όπλων, των οποίων η άδεια κατοχής έχει λήξει

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 η προθεσμία ανανέωσης για κατόχους κυνηγετικών όπλων, των οποίων η άδεια κατοχής έχει λήξει.

Οι κάτοικοι των Δημοτικών Ενότητων Κω και Δικαίου καλούνται να απευθυνθούν στο Τ.Α. Κω και οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών στο Αστυνομικό Τμήμα  Αντιμάχειας. 

Για τους κατόχους κυνηγετικών όπλων, που δεν ανανεώνουν την άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου (ΑΚΚΟ) θα εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία, (σχηματισμός ποινικής δικογραφία και κατάσχεση των όπλων).

Καλούνται οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων των οποίων οι άδειες ισχύος (ΑΚΚΟ) έχουν λήξει ή λήγουν άμεσα και δεν έχουν προβεί στην ανανέωση τους, να προσέλθουν ή να επικοινωνήσουν με τις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να προσέλθουν για την ανανέωσή των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων.

Συμβουλές της Ελληνιής Αστυνομίας προς τους ιδιοκτήτες κυνηγετικών όπλων και εξοπλισμού:

  • Το όπλο φυλάσσεται πάντα στη μόνιμη κατοικία και διαμονή του ιδιοκτήτη, κλειδωμένο σε χώρο που παρέχει ασφάλεια. Ενδείκνυνται χώροι όπως μεταλλική ντουλάπα που ασφαλίζει ή οπλοβαστός, χώροι που καλύπτονται από συναγερμό ή κάμερα ασφαλείας
  • Το όπλο πρέπει να φυλάσσεται σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει, να είναι «λυμένο» και να έχει πάνω του μια κλειδαριά σκανδάλης
  • Η πρόσβαση σε αυτό πρέπει να είναι αδύνατη σε οποιονδήποτε άλλο πλην του κατόχου, και ιδιαίτερα σε παιδιά
  • Απαγορεύεται η φύλαξη του κυνηγετικού όπλου σε αγροικίες, εξοχικά, οχήματα και λοιπούς χώρους που δεν πληρούν τους επιβαλλόμενους όρους ασφαλείας
  • Τα πυρομαχικά (φυσίγγια) του όπλου φυλάσσονται σε ξεχωριστό μέρος από το όπλο
  • Απαγορεύεται η παραχώρηση του όπλου σε άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα με άδεια θήρας
  • Για την πώληση ή δωρεά του όπλου απαιτείται άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχή.
  • Η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή του όπλου πρέπει να αναφέρεται άμεσα στην Αστυνομία
  • Η μη έγκαιρη ανανέωση της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου συνιστά παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου, για την οποία προβλέπονται τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις
ADVERTORIALS