Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί στα πλαίσια του διαγωνισμού πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου για το Νότιο & Βόρειο Αιγαίο

Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί στα πλαίσια του διαγωνισμού πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου για το Νότιο & Βόρειο Αιγαίο

Κατόπιν της δημοσίευσης των πινάκων υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί/ες κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στις Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, επισημαίνεται ότι σ΄αυτούς περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν ικανοί/ες κατά φθίνουσα σειρά μορίων ανά κατηγορία (80% και 20%).

Υπενθυμίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες, που δεν καταλαμβάνουν προσλήψιμη θέση, δεν κατοχυρώνουν από την επιτυχία τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις δικαίωμα διορισμού, παρά μόνο σε περίπτωση κένωσης ισάριθμων θέσεων της κατηγορίας, στην οποία εντάσσονται.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους/ες της άλλης κατηγορίας.

Δείτε εδώ τον πίνακα για την Κάλυμνο

Δείτε εδώ τον πίνακα για την Κω

Δείτε εδώ τον πίνακα για τη Λέρο

Δείτε εδώ τον πίνακα για τη Λέσβο

Δείτε εδώ τον πίνακα για τη Μεγίστη

Δείτε εδώ τον πίνακα για τη Σάμο

Δείτε εδώ τον πίνακα για τη Σύμη

Δείτε εδώ τον πίνακα για τη Χίο

ADVERTORIALS