Ζητείται υπάλληλος γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη

Ζητείται υπάλληλος γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη

Από επιχείρηση στη Κω, ζητείται υπάλληλος γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη, ωράριο σπαστό.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242046400 εσωτερικό 2