Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, από την Ένωση Γυναικών Ελλάδας - Παράστημα Κω

Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, από την Ένωση Γυναικών Ελλάδας - Παράστημα Κω

ice screenshot 20190218 141344

ice screenshot 20190218 141639