Στην τελική ευθεία η μεταβίβαση των 3 ξενοδοχειακών μονάδων της Lakitira στην Κω, στην ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ Ελλάς

Στην τελική ευθεία η μεταβίβαση των 3 ξενοδοχειακών μονάδων της Lakitira στην Κω, στην ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ Ελλάς

Της Αλεξάνδρας Γκίτση (capital.gr)


Στην τελική ευθεία εισέρχεται η μεταβίβαση του ενεργητικού της ΛΑΚΙΤΙΡΑ ΑΕ στην ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ Ελλάς. Σύμφωνα με πρόσκληση της Deloitte μετά από σχετική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, η διάρκεια της διαδικασίας μεταβίβασης του ενεργητικού της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας, έχει παραταθεί έως τις 20 Μαΐου.

Για τις τρεις ξενοδοχειακές μονάδες της Lakitira στην Κω ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει επτά επενδυτές. Πλειοδότης αναδείχθηκε ο Κυπριακός όμιλος ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ που είχε προσφέρει 62,9 εκατ. ευρώ. Οι τρεις μονάδες της Lakitira στην Κω, που περνάνε στα χέρια του κυπριακού ομίλου ο οποίος ελέγχεται από την οικογένεια Νικολαΐδη και την TUI και διαθέτει πάνω από 25 ξενοδοχειακές μονάδες σε Ελλάδα, Αίγυπτο και Κύπρο, είναι συνολικής δυναμικότητας 615 κλινών.

Η εταιρεία «ΛΑΚΙΤΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», ετέθη σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης στις 14 Σεπτεμβρίου του 2017 με δικαστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Με την ως άνω δικαστική απόφαση ως ειδικός εκκαθαριστής διορίστηκε η Deloitte η οποία προκήρυξε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της Λακιτίρα στις 22.11.2017. Στον διαγωνισμό πλειοδότησε η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ.

Δυνάμει της από 20 Δεκεμβρίου του 2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επικυρώθηκε η σχετική διαδικασία δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της Λακιτίρα ανακηρύχθηκε ως αγοράστρια η πλειοδότρια εταιρεία.

Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου στις 15 Φεβρουαρίου του 2019 παρατάθηκε η διάρκεια της διαδικασίας μεταβίβασης του ενεργητικού της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας για έξι μήνες και συγκεκριμένα μέχρι την 20.05.2019.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά και την καταβολή του τιμήματος από την πλειοδότρια εταιρεία η Deloitte καλεί τους πιστωτές της ΛΑΚΙΤΙΡΑ να καταθέσουν τις αναγγελίες των απαιτήσεών τους εις διπλούν, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Manolis Xatziantoniou desk