Συνεχίζουν οι τιμητικές διακρίσεις για τεταρτη συνεχόμενη χρονιά για την More Meni boutique hotel group

Συνεχίζουν οι τιμητικές διακρίσεις για τεταρτη συνεχόμενη χρονιά για την More Meni boutique hotel group

Με το HolidayCheck TopHotel Award
Συνεχίζουν οι Τιμητικές διακρίσεις για τεταρτη συνεχόμενη χρονιά για την More
Meni boutique hotel group
Μέσα στα καλυτέρα και δημοφιλεστέρα ξενοδοχεία της Κω αλλά και 36εκτο καλυτερο ξενοδοχειο της
Ελλαδας βραβεύτηκε το More Meni Boutique Hotel
Group σε μια από τις πιο σημαντικές ιστοσελίδες της Ευρώπης.
Την 6εκτη θέση το More Meni Cosmopolitan
Και Την όγδοη θέση το More Meni Beach στην Κω

Η βράβευση προϋποθέτει τη βαθμολόγηση στην κάθε κατηγορία με τουλάχιστον 5
«ήλιους» (άριστα), σε κλίμακα 1 έως 6, απαιτούνται τουλάχιστον 50
αξιολογήσεις πελατών και ποσοστό περαιτέρω συστάσεων 90% και πάνω.Τα
HolidayCheck Award 2016 αποδίδονται στα 10 κορυφαία της χώρας, αλλά και στα
10 πιο δημοφιλή ανά περιοχή. Δείτε ποια ξενοδοχεία αναδείχθηκαν πιο δημοφιλή
στην επικράτεια και στο νησί της Κω, όπως ανακοινώθηκαν από τον HolidayCheck

Προσθήκη σχολίου