Εγκριση για 5άστερο ξενοδοχείο στη Ρόδο του κ. Ι. Χατζηλαζάρου

Εγκριση για 5άστερο ξενοδοχείο στη Ρόδο του κ. Ι. Χατζηλαζάρου

Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού τάχθηκε υπέρ της έγκρισης χορήγησης αδείας για την ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων στο Κιοτάρι Ρόδου ιδιοκτησίας κ. Ι. Χατζηλαζάρου διότι δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρχαιοτήτων, σύμφωνα με την υποβληθείσα αρχιτεκτονική μελέτη.

Οι όροι που ετέθησαν έχουν ως εξής:
-Όλες οι εργασίες εκσκαφής που απαιτούνται για τη θεμελίωση των προτεινόμενων κτηρίων, θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.
-Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν άμεσα και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα για τα αποτελέσματα της οποίας θα γνωμοδοτήσει το αρμόδιο Συμβούλιο Μνημείων.
-Πριν από την έναρξη, οποιασδήποτε εργασίας στην περιοχή εκτέλεσής τους, θα προηγηθεί η έγκαιρη και έγγραφη ενημέρωση της ΕΦΑ Δωδεκανήσου.

Προσθήκη σχολίου