ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Οριστική λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του νοσοκομείου της Ρόδου και δυνατότητα παραμονής στο ΕΣΥ για τους γιατρούς νησιωτικών περιοχών που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Οριστική λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του νοσοκομείου της Ρόδου και δυνατότητα παραμονής στο ΕΣΥ για τους γιατρούς νησιωτικών περιοχών που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Οριστική λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του νοσοκομείου της Ρόδου και δυνατότητα παραμονής στο ΕΣΥ για τους γιατρούς νησιωτικών περιοχών που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους»

Δύο σημαντικά ζητήματα που είχε αναδείξει με κοινοβουλευτικές του πρωτοβουλίες ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, βρίσκουν λύση.

Συγκεκριμένα με άρθρο που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείο Υγείας δίνεται οριστική λύση στο πρόβλημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Νοσοκομείου Ρόδου.

Ο κ. Κόνσολας με παρέμβαση του είχε αναδείξει μια απίστευτη ιστορία γραφειοκρατικών αγκυλώσεων , σύμφωνα με την οποία το ακίνητο στο οποίο έχει κατασκευαστεί το νοσοκομείο Ρόδου ανήκει στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, της δεκαετίας του 50.

Το πρόβλημα αυτό, δημιουργούσε εμπόδια στην απορρόφηση χρηματοδοτήσεων, και στην υλοποίηση έργων για την ενίσχυση των υποδομών του νοσοκομείου , όπως το Ακτινοθεραπευτικό.

Μετά την παρέμβαση του κ. Κόνσολα, συστάθηκε κοινή ομάδα εργασίας από στελέχη και υπηρεσιακούς παράγοντες που ανήκουν στα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας προκειμένου να υπάρξει λύση.

Με τη ρύθμιση που εμπεριέχεται στο νομοσχέδιο, το ακίνητο παραχωρείται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα.

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείο Υγείας, δίνεται επίσης η δυνατότητα (εφόσον το επιθυμούν) να παραμείνουν στο ΕΣΥ και στις δομές δημόσιας υγείας μέχρι το τέλος του 2025, γιατροί των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31.12.2023, την 31η.12.2022, την 31η.12.2021 ή την 31η.12.2020 λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο, ο Μάνος Κόνσολας είχε ζητήσει να παραταθεί, με θεσμική παρέμβαση, η θητεία γιατρών που συνταξιοδοτούνται σε νοσοκομεία νησιωτικών περιοχών με υπερτοπική σημασία και άνω των 300 κλινών, αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης κάλυψης των κενών και εφόσον το επιθυμούν και οι ίδιοι.

Είχε τονίσει, μάλιστα, ότι οι συνταξιοδοτήσεις γιατρών στο Νοσοκομείο Ρόδου στις 31-12-2023, θα δημιουργούσαν κενό σε κλινικές, αλλά και στη λειτουργία του νοσοκομείου.

ADVERTORIALS