Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κω - Μέχρι τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου η 3η Θεματική Διαβούλευση

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κω - Μέχρι τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου η 3η Θεματική Διαβούλευση

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κω

Μέχρι τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου η 3η Θεματική Διαβούλευση

Σε εξέλιξη βρίσκεται και θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, η 3η θεματική διαβούλευση του Δήμου Κω για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Μέσω του Σ.Β.Α.Κ. επιδιώκεται η διαμόρφωση συστήματος που θα συμβάλει στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής, θέτοντας σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) έναντι της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας.

Κύριος στόχος της 3ης Διαβούλευσης είναι η επικοινωνία των τελικών μέτρων που προτείνονται στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ και η υιοθέτηση αυτών από τους πολίτες.

Η διαβούλευση αυτή είναι καθοριστική, καθώς ουσιαστικά αποτελεί την έγκριση της στρατηγικής του Δήμου σε θέματα κινητικότητας για τα επόμενα έτη.

Στο πλαίσιο της 3ης Θεματικής Διαβούλευσης, κάθε κάτοικος καλείται να τοποθετηθεί επί των προτεινόμενων μέτρων που έχουν στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Κω.

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δήμου Κω, κάθε πολίτης που κατοικεί στον Δήμο μας μπορεί να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο:

https://forms.gle/WRAm9kNhaQYAZFRo9

Γραφείο Τύπου