Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου: Σε πλήρη αντίθεση με τις ανάγκες των νησιωτών στην Υγεία η πρόταση του περιφερειάρχη για μεταφορά αρμοδιότητας της ΠΦΥ στην περιφέρεια

Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου: Σε πλήρη αντίθεση με τις ανάγκες των νησιωτών στην Υγεία η πρόταση του περιφερειάρχη για μεταφορά αρμοδιότητας της ΠΦΥ στην περιφέρεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σε πλήρη αντίθεση με τις ανάγκες των νησιωτών στην Υγεία, η πρόταση του περιφερειάρχη για μεταφορά αρμοδιότητας της ΠΦΥ στην περιφέρεια
Η πρόταση του περιφερειάρχη ν’ αναλάβει την αρμοδιότητα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας η περιφέρεια, που έγινε αποδεκτή από όλες τις άλλες παρατάξεις , αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια της κυβέρνησης να επεκτείνει την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας.
Επικαλούνται την τραγική κατάσταση των δομών υγείας στα νησιά, για να εμφανιστούν ως «ικανότεροι» του κράτους προκειμένου ν’ αναλάβουν την αρμοδιότητα, ενώ, όχι μόνο δεν βρήκαν λέξη να πουν για τις εγκληματικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που έφεραν στο απροχώρητο όλες τις δομές υγείας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, αλλά έβαλαν πλάτη να περάσει αυτή η πολιτική.
Η υποβάθμιση των υπηρεσιών είναι προδιαγεγραμμένη, όπως και η μετακύλιση του κόστους στους νησιώτες. Η λογική της «ατομικής ευθύνης» κερδίζει έδαφος και πληρώνεται από τον ασθενή είτε από τη τσέπη του, είτε με την επιβάρυνση της υγείας του, κάποιες φορές ακόμα και με την ίδια τη ζωή του.
Η τραγική κατάσταση στο σύστημα της δημόσιας υγεία δεν κρύβεται, ούτε και γιατρεύεται με αντιδραστικές θεσμικές αλλαγές που οδηγούν σε κατακερματισμό και μεγαλύτερη παρέμβαση του ιδιωτικού τομέα στην υγεία.
Η κάλυψη των αναγκών υγείας ενός πληθυσμού απαιτεί την ενιαία λειτουργία των τριών επιπέδων της Υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια). Την ανάπτυξη, δηλαδή, των υπηρεσιών και υποδομών ως ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα, με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της φροντίδας υγείας (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση) που γίνεται και στα τρία επίπεδα και η ενιαία ποιότητα και όχι η κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με τις επιχειρησιακές - οικονομικές δυνατότητες των περιφερειών και το εισόδημα των ασθενών.
Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από ένα ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα Υγείας χωρίς καμιά επιχειρηματική δράση, με κριτήριο την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών των νησιωτών και όλου του λαού.

ADVERTORIALS