Πρόεδροι Κοινοτήτων Ασφενδιού & Πυλίου: Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας για την απαξίωση των κοινοτικών συμβουλίων μας

Πρόεδροι Κοινοτήτων Ασφενδιού & Πυλίου: Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας για την απαξίωση των κοινοτικών συμβουλίων μας

 ΑΥΤΟΥΣΙΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ & ΠΥΛΙΟΥ.


Αίτημα προς δήμαρχο Κω και επικεφαλής παρατάξεων δ/σ Κω

Κύριε Δήμαρχε, κύριε και κυρίες επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου Κω,

Η παραχώρηση είτε κατά κυριότητα είτε κατά χρήση δημοτικών ΚΜ είναι αποφάσεις για τις οποίες η γνωμοδότηση των κοινοτικών συμβουλίων είναι απαραίτητη.

Εκφράζουμε την δυσαρέσκεια μας για την απαξίωση των κοινοτικών συμβουλίων μας και εν όψη του δημοτικού συμβουλίου καλούμε τον δήμαρχο Κω και τους επικεφαλής των παρατάξεων:

10ν: Να παραστούν στα κοινοτικά συμβούλια Πυλίου και Ασφενδιού προκειμένου να μας ενημερώσουν, με στοιχεία, για την παραχώρηση της ΚΜ που ανήκει στο δήμο και στην οποία έχει χωροθετηθεί το αθλητικό κέντρο Δικαίου.

20ν Το δημοτικό συμβούλιο οφείλει να μην αποφασίσει πριν τα κοινοτικά μας συμβούλια γνωμοδοτήσουν σχετικά και στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής λειτουργίας.

Τέλος δηλώνουμε την παντελή έλλειψη ενημέρωσής μας για τις αποφάσεις που έλαβε ή που ανακάλεσε το δημοτικό συμβούλιο Κω για τη χωροθέτηση του νέου νοσοκομείου Κω όπως και για την χρηματοδότηση του αθλητικού κέντρου που φαίνεται ότι έχει χαθεί.

Αν θέλετε συνεργασία και συναίνεση οφείλετε να πράξετε τα αυτονόητα.

Με τιμή

Οι πρόεδροι των κοινοτικών συμβουλίων Πυλίου και Ασφενδιού

Γιωργαλλής Μιχαήλ

Κεφαλιανός Αναστάσιος

ADVERTORIALS