Πληροφορίες και καθοδήγηση, από το Δήμο Κω, για την υποβολή αιτήσεων σε όσους έχουν πληγεί από τα πλημμυρικά φαινόμενα

Πληροφορίες και καθοδήγηση, από το Δήμο Κω, για την υποβολή αιτήσεων σε όσους έχουν πληγεί από τα πλημμυρικά φαινόμενα

“Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις των πολιτών που υπέστησαν ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έμπρακτη στήριξη από το Δήμο Κω.”

Ο Δήμος Κω στηρίζει τους πολίτες και τα νοικοκυριά που υπέστησαν ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κω είναι στη διάθεση των πολιτών για να παράσχει πληροφορίες και καθοδήγηση για την υποβολή αιτήσεων σε όσους έχουν πληγεί από τα πλημμυρικά φαινόμενα, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ανάγκες των οικογενειών σε περίπτωση αποδεδειγμένης καταστροφής της κύριας κατοικίας τους.

Παράλληλα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου παρέχει πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση ζημιών στην οικοσκευή της κύριας κατοικίας.

Όσοι πολίτες έχουν υποστεί ζημιές οφείλουν να κρατήσουν φωτογραφικό υλικό για να υπάρξει τεκμηρίωση για να εκτιμηθούν οι ζημιές από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου θα είναι στη διάθεση των πολιτών από τις 7:00 – 15:30 και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 22420-21502.

Πληροφορίες επίσης, παρέχονται και στα γραφεία της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22420-22044.

 

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

zamagias