Ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης των φάρων στο λιμάνι της Κω και του Μαστιχαρίου.ΦΩΤΟ

Ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης των φάρων στο λιμάνι της Κω και του Μαστιχαρίου.ΦΩΤΟ

Το Λιμενικό Ταμείο Κω ξεκίνησε τις εργασίες αντικατάστασης οβελών φαρών του λιμένα της Κω και του Μαστιχαρίου που είχαν υποστεί φθορές ανεπίδεκτες επιδιόρθωσης.
Το έργο περιλαμβάνει τη σβέση των φανών από την Υπηρεσία Φαρών,την απομάκρυνση τους από τους παλαιούς οβελούς, την καθαίρεση των υφιστάμενων, τις επισκευές και την επανασκυροδέτηση θυλακίου, την τοποθέτηση ενός νέου μεταλλικού οβελού ενώ θα ολοκληρωθεί με την επαναλειτουργία του φανού.
Το έργο αυτό γίνεται από ιδίους πόρους του Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο πόσο των δεκαεννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξη ευρώ ( 19.256,00 ευρώ ) . Το Λιμενικό Ταμείο αξιοποιεί ανταποδοτικά και ουσιαστικά τους πόρους που διαθέτει, τους μετατρέπει σε έργα και παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις λιμενικές υποδομές του νησιού.

Γραφείο Τύπου
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω

zamagias